Banner Top
Dijital Teknoloji ve Dönüşüm

DİJİTAL TEKNOLOJİ  ve DÖNÜŞÜM

Dünyada hızla gelişen, Bilgi ve İletişim Teknolojileri insanlara yeni ufuklar açmaya ve günümüzde toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmeye devam etmektedir.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin bizlere sunduğu imkanlar sayesinde insanlık adına çığır açan ve birçok farklı alanda faaliyet gösteren sektörlerde;

Sanayi, Sağlık, Eğitim ve Sanat gibi benzeri  alanlarda ses getiren projelere de imza atmıştır.

Toplumun İhtiyaçları doğrultusunda, şekillenen ve günümüz teknolojisi ile harmanlanan farklı ihtiyaçlar, İnsanlık adına daha efektif hizmet verebilmek, memnuniyet sağlamak Dijital Dönüşümün insan, iş süreçleri ve teknolojiyi harmanlayarak oluşturduğu bir dönüşümün bütünlüğüdür.

Bu teknolojiler ilk olarak analog kayıtlar ile oluşturulur ve otomasyon adı verilen dijital ortamlarda işlenerek, süreçler dijital platforma, e-hizmetlere aktarılmıştır. Bu süreç tek yönlü olmayıp toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve değişen bir yapıya sahip iyileştirilebilen “Dijital Teknolojiler”dir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri,  hayat şartlarına ve insanların beklentilerine uyum sağlayarak hızla adapte olabilmektedir. Bilgiye kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim imkanı sunmaktadır.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde yaşanan bütün bu olumlu gelişimlerin yanında Dijital Dönüşüm süreci, biraz sancılı da yaşanabilmektedir. İnsan faktörü, süreç ve teknoloji bir bütün olarak ele alınmalıdır. Birlikte dönüşümü, yönetimi ve sürekliliği sağlamak gerekir.

Dijital Dönüşüm sürecini tasarlarken dün, bugün ve de ihtiyaçlar doğrultusunda değişecek ve gelişecek olan yarınlarımızı da düşünmemiz gerekmektedir. Dijital Dönüşümü hızlı bir şekilde yönetmek ve yönlendirmek farklı organizasyonlar ile boyut kazandırılarak sistematik bir bütün olarak ele alınmalıdır.

Genel ana hatları ile bakıldığında Dijital Dönüşüm süreci birçok Ülkenin ve içinde barındırdığı toplumun geleceğine güvenle bakabilmesi adına  fayda sağlamak amacı ile kurgulanmış ve gelişmeye açık bir platformdur.

Tags: , ,
Bilişimciler | bilisimdernegi.org Member of Board - CIO & Mobit Bilişim A.Ş / CASIO / TURKEY / IT MANAGER

Related Article