Banner Top
Kuantum Kriptografi ve Kriptografi Tarihi (Scytale)

KUANTUM KRİPTOGRAFİ
Yirminci yüzyılın başından itibaren, fizikçiler kuantum fiziğindeki gelişmeleri büyük ilgiyle takip etmektedirler. Kuantum mekaniği dersine katılmaktan asla zevk almayan insanlar bile, kendi klasik gözlemlerden farklı olan garip davranışlardan etkilenmişlerdir. Örneğin, neredeyse herkes kuantum mekaniği ile ilgili ünlü alıntılardan en az birini duymuştur. Bunlar arasında Niels Bohr’un “Kuantum teorisiyle ilk karşılaşmalarında şok olmayanlar, onu anlamamışlardır.” ve Albert Einstein’ın “Tanrı zar atmaz.” iddiası da vardır. Bu teorinin büyük cazibesinin bir başka nedeni de kuantum fiziği kavramı hakkında fikir sahibi olmak için klasik düşünce tarzından vazgeçme zorunluluğunun olmasıdır. Aksi takdirde, örneğin kuantum dolanmasını açıklamak mümkün olamaz. Günlük fizik tarafından tam olarak anlaşılamayan kuantum fiziğine ait bir dizi kural vardır.

Örneğin:

● Klonlanamaz teoremi: Kişinin bilinmeyen kuantum halinin bir kopyasını oluşturamayacağını belirtir.

● Kimse bir sistemi, onu bozmadan ölçemez.

● Belirsizlik ilkesi: Kişinin tamamlayıcı değişkenleri (bir parçacığın konumu ve momentumu gibi) keyfi olarak yüksek hassasiyetle aynı anda ölçemediğini belirtir. Verilen örneklerin ortak bir yönü vardır. Neyi yapacakları sonucuna varmaları! Bu kuantum mekaniğine dair olumsuz bir bakış açısına yol açar. Ancak daha yakından incelendiğinde, bu özelliklerin olumlu yönleri olduğu ortaya çıkmaktadır. Kuantum kriptografisi, bu “sakıncaların” kullanışlı uygulamalara dönüştürülebileceğine en iyi örnektir. Ama kuantum kriptografisi tam olarak nedir?

2. Kriptografi Tarihi Kriptografi (Yunancada kryptos “gizli” ve graphein “yazı”) güvenli kodlar oluşturma sanatıdır; oysa kriptanaliz bu kodları kırmakla uğraşır. Bu iki alan güvenli iletişim bilimleri olan kriptolojiye aittir.

Mezopotamyalılar ve eski Mısırlılar da dâhil olmak üzere eski uygarlıklar, erken dönemde güvenli bir şekilde iletişim kurmanın önemini fark etmişlerdir. Düşmanlarının onların değerli sırlarını açığa çıkarma tehdidinin farkındaydılar. Yıllar boyunca, gizli bilgilerin yanlış ellere geçmesini önlemek için birçok kriptografi tekniği geliştirilmiştir. Kriptografi, trans-pozisyon ve ikame olarak bilinen iki şifreleme yöntemine bölünebilir. Transpozisyonda, bir metin şifrelenmeden önce mesaj için teknik terim olan bir düz metindeki harflerin sırası, belirli bir permütasyon ile yeniden düzenlenir. Bu yönteme ilişkin ünlü bir örnek, ilk askeri şifreleme aygıtını temsil eden “Scytale” verilebilir. Spartalı askeri komutanlar tarafından M.Ö. 5. yüzyılda kullanılmıştır. Scytale, etrafına sarılı bir deri veya parşömen şeridine sahip bir silindirden oluşur. Bu şeritte, yalnızca aynı çapa sahip bir silindir kullanıldığında doğru okunabilen bir mesaj yazılır. Aksi halde, rastgele harflerden oluşan bir liste gibi görünür.

 

scytale şifreleme

scytale şifreleme

 

Tags: , , , , , ,
Geliyoo Bilişim'in Kurucusu ve Yöneticisi.

Related Article