Banner Top
Meritokrasi ile Blockchain ve Kripto Para Geleceği

Meritokrasi ile Blockchain ve Kripto Para Geleceği

Başlık oldukça ilginç gelebilir, ancak bir yönetim biçiminin Blockchain ile özleşleştirilmesi bence doğru bir bakıç açısı. Blockchain üzerinde merkezi yapıların ortadan kaldırılmasına yönelen bir hareket algısı bulunur. Meritokrasi üzerinde ise daha farklı olmayan bir mantık vardır. Meritokrasi liyakate dayalı bir yönetim biçimidir. Kişisel bilgi üstünlüğü ve kaçınılmaz şekilde bireylerin kendi kriterleri doğrultusunda yaptıkları işin önemliliğini vurgular. Blockchain bireysel olarak kişlerin kontrolünde gelişen ve aracılıkları ortadan kaldıran bir mantık silsilesi içerir.

meritokrasi

meritokrasi

Meritokrasi yönetim biçiminin, Blockchain yönetim biçimine benzemesi bilimsel olarak nasıl bir teknoloji katmanına sahip olduğunu açık bir dil ile bizlere gösterir. teknoloji ile özdeşleştirilmemesi gerekir diye düşünenler olabilir. Herkesin düşüncesine elbette saygı duyuyoruz. Ancak burada bilinmesi gereken bilimin ve teknolojinin bir bütün olarak hayatımızı çepeçevre sardığıdır. Hayatımızda telefon desteği olmadan iletişimi, bilgisayar desteği olmadan işlerimizi ve teknolojinin diğer araçlarının desteği olmadan hayatımızı idame ettirmemiz artık olanaksız. Elbette hepsinin abğlı olduğu en önemli unsur enerji. Sonuç olarak tüketmek ve sürekli yeni şeyler üretmek zorundayız.

Elde edilen değerlere baktığımızda yönetim sistemlerinin kişisel kontroller ve sorgulamalara bağımlı olduğunu görüyoruz. Bir şekilde tüm yönetim sistemleri bir gün Meritokrasi mantığını kabullenecek ve bu yönetim sistemi ile bütünleşen bir yapıda bir ülke idaresi olması gerektiği kanısına ortak şekilde varacaklardır. Bu kaçınılmaz bir son olarak görülebilir.

Meritokrasi ve Kripto Para’nın İçindeki Yeri

Artık insanlar sürekli olarak kontrol edilmekten sıkıldırlar, herhangi bir insanın sıradan sadece işine gücüne bakan ve çalışan bir insanın Banka, aracı kurum, sigorta vb gibi daha bir çok alandaki kar amacı güden ve kontrol edilemeyen güçler tarafından yönetilme taraftarı değil artık. Bireyler kendini kullanılmış hissetmek istemiyor. hayatımızın bir parçası olan bankalar ve aracı kurumlar her zaman var olacak ve olmak zorunda. Güven merkezleri olarak veya idare yetenekleri sayesinde paranın kontrolü için olmak zorunda. Ancak artık bireyler banka ve aracı kurumlara bağlı olmadan hayatlarını idare etmek istiyorlar. Meritokrasi hangi temellere dayanır bir bakalım.

  1. Kayırmacılık yoktur: Ailenizin değil, sizin kim olduğunuz önemlidir.
  2. Yandaşçılık yoktur: Başkalarının sizin için ne yapabildiği değil, sizin ne yapabildiğiniz önemlidir.
  3. Ayrımcılık yoktur: Cinsiyet, ırk, din, yaş, geçmiş önemsizdir. Yetenek her şeydir.
  4. Eşit imkânlar: Herkesle aynı noktadan başlar ve yeteneklerinizin sizi götürdüğü yere gidersiniz.
  5. Tatminkar erdemler: En başarılı insanlar, en yüksek tatmine erişirler.

Bu temellere bağlı olan bir yapıda kişilerin yetenekleri ve bilgileri doğrultusunda elde ettiği başarılar ile yönetime ve idareye sahip olmaları sağlanır. Bu hemen her alan için geçerli olan bir kural ve kanun gibi de kabul edilir. Bu bağlamda Blockchain ve Kripto Para yetkinlikleri ön plana çıkıyor ve kişilerin bu yetkinlikler üzerinde sergilediği ve sergileyeceği başarılar herkes için Meritokrasi kavramını benimsemesine neden olacaktır.

Allah’a ısmarladık…

Tags: , , , , , , , , , ,
Geliyoo Bilişim'in Kurucusu ve Yöneticisi.

Related Article