Banner Top
Pazarlama ile Teknolojinin Giderek Yakınlaşması

Her gün kullandığımız araçların yapısındaki değişiklikler ve çeşitlenme biçimleri, hepimizin farkında olduğu gibi, dikkat çekicidir. Tüketicilerin önlerine sunulan ürün ve servis alternatiflerinin hazırlıkları ve sunumları, bunun gelişen teknolojiler ile bezenmiş hali, kolaylaşan satınalma ve ödeme yöntemleri tüketici davranışlarına etki ediyor. Günümüzde teknolojideki değişim faktörlerini incelediğimizde en belirgin olanın “müşteri merkezli” bakış ve buna bağlı süreçlerin tasarımıdır. Dolayısı ile bu hareketin temel sebeplerinin ve gelecekteki yön vericilerinin anlaşılması, tanımlanması ve yorumlanması gereklidir.

Öteden beri sosyal yaşamın teknolojideki gelişmelerden olumsuz etkilenebileceğine dair izlenimler sunulmaktaydı. Ama bunların karşısında değişimi ve insan ile etkileşimlerinin çoğalmasını destekleyecek yetenekli teknolojik araçların cevap olarak çıktığını gördük. Tüketicilerin bu araçları benimseyerek günlük hayatlarını kolaylaştırmak, zaman kazanmak, tekno-fonksiyonel olarak daha çok etkinliğe kavuşmak istemeleri normaldir. Akabinde, sahip olmak ile başlayan hedonik tercihlerinin de artmasını sağlamak için kullanabilecekleri çeşitli özellikler, basit kullanım ve uygulamaların sunduğu zenginlikler oluşmaktadır. Sosyal-yerel-mobil (“social-location-mobile”, SoLoMo) gerçeklik daha hızlı bir biçimde tüketicinin gündelik hayatındaki etkileşimini arttırdı. Yeni uygulamaların da katalizörlüğünde SoLoMo, perakendeciler, pazarlama pratiğindeki profesyoneller ve medya uzmanları için de mevcut bakış açılarını gözden geçirme sorumluluğu getirmektedir.

Buradaki temel tetikleyici unsur, akıllı telefonların artan kullanımı, bunu destekleyen bağlantı hızları ve kapasitelerindeki gelişim dışında tüketicinin dışavurumcu bir paylaşım merakının da olmasıdır. Tüketicinin gücünün arttığı yeni medyaya dayalı pazarlama çağında, bunun biraz da ötesinde bir dışavurumculuk ve paylaşmacı kültürün geliştiğini gözlemlemekteyiz. Dengeleyici ve kurumsal iletişimin sürekliliğini esas alan uygulamalar, tüketici diyaloglarını dinleyen ve karşı politikaları otomatik olarak uygulayan zeki yazılımlar da bu gelişmelere reaksiyon olarak oluşmaya başladı. Bu noktada artık daha da çok önem kazanan “beğen”, “paylaş”, “tavsiye et” gibi iletişim kavramları, elektronik forumlardaki yorumların yol açtığı kararsızlıklar, sosyal mecralardaki fikir önderlerinin etrafında oluşan kalabalıkların etkileşimi ile sosyal medya güçlenmektedir.

Önümüzde bu yoldaki hızı arttıracak iki önemli gelişme daha var: “şeylerin interneti” (“Internet of things”, IoT) – ve telekomünikasyondaki hız ve kapasite artışı (5G gibi) teknolojileri. Bunlardan birincisi hiperyerel veri oluşumunda sadece insanların değil otonom makinelerin ya da kişisel cihazların çok daha etkin rol almasını, ikincisi de bu verilerin içeriğinin çoğalarak kapsamının genişlemesi ve daha hızlı paylaşımlası için altyapıyı oluşturacaktır. Bu iki gelişme de çok yeni değildir. Ancak günümüzde halen gelişim ve doğrulama süreci içinde olup önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşabilecek olgunluğa ulaşacaklardır.

Bu ilerlemelerin mobil hareketliliği, veri paylaşımını, bunların video ve ses içeriğinin kalitesini, paylaşım hızını ve niteliğini arttırdıkça şehirlerin tüketicilerle ilişkilerinin değişime uğraması, perakendecilerin, alışveriş merkezlerinin, eğlence sektörünün, finansal hizmetlerin ve güvenlik sektörünün öncelikli olarak etkilendiği gözlemlenecektir. Dolayısı ile tüketicinin hayatı da bu değişimlere uyum gösterecek ve hatta bunların değişim biçimlerini belirleyecektir.

Tags: , , , ,
İstanbul Okan Üniversitesi - Dr. Öğretim Üyesi (Girişimcilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Pazarlama, Ar-Ge Yönetişimi, İnovasyon Mentörlüğü, İş Transformasyonu Danışmanlığı)

Related Article