Banner Top
Otomotiv Firmasına Verilen 900.000 TL’lik Bulut Cezası “Bulut Trendleri ve KVKK” Webinar’ında Değerlendirildi

 Dijital Biz Dergisi | Özel Haber

Otomotiv Firmasına Verilen 900.000 TL’lik Bulut Cezası “Bulut Trendleri ve KVKK” Webinar’ında Değerlendirildi

Data Center Cities Webinar Serisinde ‘Bulut Trendleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ webinar’ı yoğun katılımla 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, sektörün neredeyse tamamı tarafından yanlış bilinen ve dolayısıyla yanlış uygulanan bazı bulut ve KVKK konularının doğrularını anlattı. Bir otomotiv firmasına düzenlenen 900.000 TL’lik KVKK idari para cezası ile ilgili diğer firmaları da uyarıcı nitelikte çözüm önerilerinde bulundu.

·      Global Bilişim Derneği (BİDER) Sektöre Hızlı Giriş Yaptı

·      Türkiye Genel Bulut Pazarı 2019 Yılında Yüzde 29 Büyüdü

·      Hayatı Kolaylaştıran Bulut Hizmeti Modelleri: IaaS, PaaS ve SaaS

·      Siber Güvenlik ve KVKK’ya Uyumluluk Gündeme Damgasını Vurmaya Devam Edecek

·      Hibrit Bulut Kullanımı Artmaya Devam Edecek

·      Otomotiv Firmasına 900.000 TL’lik Bulut Cezası

Global Bilişim Derneği (BİDER) Sektöre Hızlı Giriş Yaptı

Data Center Cities Webinar Serisinde ‘Bulut Trendleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ webinar’ı yoğun katılımla 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşti. Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, BİDER hakkında bazı özet bilgiler aktardı: “Data Center Cities Webinar Serisinde ‘Bulut Trendleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ webinar’ı için bir araya geldik. Organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür ederim. İsmim Şenol Vatansever. Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanıyım. Dijital Biz Dergisi Genel Yayın Yönetmeniyim. Vatansever Bilişim A.Ş. ve Patriot Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanıyım.

Aktarmak istediğim birçok başlık var. Webinar’ın son bölümünde zamanımızın kalması durumunda sorularınıza da cevap vermekten memnuniyet duyarım, sistem üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Ayrıca panelde aktaracağım konularla ilgili habere www.dijitalbiz.com adresinden bu hafta içerisinde ulaşabilirsiniz. Dijital Biz Dergisi Kasım Sayısında da habere yer vereceğiz. Turkcell Dergilik ve Türk Telekom e-dergi’den de erişebilirsiniz.

Yakın tarihte kurulmuş olan BİDER’den özet olarak bahsederek sözlerime başlamak isterim. Global Bilişim Derneği, kısa ismiyle BİDER, 21 Eylül 2020 tarihinde kuruldu. Çok yeni bir derneğiz. Tabi ki derneğin Kurucu Üyelerini oluşturan yaklaşık bin üyesi olan BİLİŞİM GRUBU ve Bilişimciler gruplarımızın 3 yıllık beraberliğini saymazsak… Genelde 8-10 kişi bir araya gelir, önce dernek kurar, sonra da üye sayısını artıramadıklarından ya da aktif olamadıklarından maalesef tabela derneği olmaktan öteye geçemezler. Türkiye’deki derneklerin büyük bir kısmı bu durumda. Biz öncelikle bin üyeye yakın aktif gruplar oluşturduk. Şu an yüzlerce başvuru bekliyor durumda. Gruplarımızdaki üyelerimizin büyük bir kısmı daha önce bir derneğe üye olmamış, dernekçilik konusunda tecrübesi olmayan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ama bizim için en önemli temel kriterlere sahipler. Heyecanları, istekleri ve enerjileri var.

Global Bilişim Derneği, bilişim alanında Türkiye’nin en önde gelen sivil toplum kuruluşu olmayı hedefliyor. Dernek adında geçen ‘global’ kelimesinin hakkını vererek yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar ve iş birliği yapacağız. Üniversiteler, kamu kurumları, diğer STK’lar, özel şirketler gibi tüm paydaşlar ile ortak projeler yürüteceğiz. Sektörü birleştirmek ve etki alanını artırmak amacıyla platform, federasyon ve konfederasyon yapıları kurulması ya da dahil olunması için gerekli çalışmaları yapacağız. Üyelerimizin talep, görüş ve değerlendirmelerini ilgili paydaşlara iletip süreçleri takip edeceğiz. Üyelerimiz arasındaki etkileşimi, yardımlaşmayı, dayanışmayı, iş birliğini ve ticari ilişkileri artıracağız. Bilişim alanında faaliyet gösteren yetişmiş insan kaynağının oluşturulması için gençlere ilerleyen dönemde staj, iş imkanları ve eğitim bursları vermeyi planlıyoruz. Bilişimle ilgili toplumsal sorunlara çözüm önerileri geliştireceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak isteyenler www.bilisimdernegi.org web sitemizi ziyaret edebilirler.”

Türkiye Genel Bulut Pazarı 2019 Yılında Yüzde 29 Büyüdü

Vatansever Bilişim’in iş ortakları arasında yer alan Bulutistan’ın sunumundan bazı bilgiler paylaşmak istediğini belirten Vatansever Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Vatansever bulutla ilgili araştırmaların sonuçlarını da aktardı: “IDC’ye göre 2022’ye kadar, dijital dönüşümün merkezindeki işlemci gücünü sağlayan bulut bilişim harcamaları şirket temel bilişim bütçelerinin %40’ına ulaşacak. 2028’e kadar %80’e ulaşması bekleniyor. Gartner’a göre Bulut İş Süreci Hizmetleri (BPaaS), Bulut Uygulama Altyapı Hizmetleri (PaaS), Bulut Yazılım Hizmetleri (SaaS), Bulut Yönetimi Hizmetleri, Bulut Donanım Hizmetleri (IaaS) ile global genel bulut pazarı 2019’da %17,5 büyürken, Türkiye genel bulut pazarı 2019’da %29 Büyüdü. Bu çerçevede;

  • Bulut sağlayıcılara ve brokerlara olan talep artacak.
  • Hibrit bulut uygulamalarının artması ile bulut orkestrasyon ve bulut yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyulacak.
  • 2022 yılına kadar, tüm kurumsal pazarın %50’si çoklu bulut kullanacak.
  • Buluta geçiş için bir kanal ihtiyacı oluşacak.
  • Esneklik ve entegrasyon CIO’lar için kritik bir gündem haline gelecek.”

Hayatı Kolaylaştıran Bulut Hizmeti Modelleri: IaaS, PaaS ve SaaS

Bulut sağlayıcılarının Altyapı hizmetleri (IaaS), Platform hizmetleri (PaaS), Yazılım hizmetleri (SaaS) şeklinde üç temel modelde hizmet sunduğunu belirten BİDER Başkanı Şenol Vatansever, bu modeller hakkında bilgiler verdi: “IaaS modelinde; bulut sağlayıcıları, sunucuları, fiziksel veya sanal makinalar olarak sunar. Bulut hizmeti alan müşteriler makinalara işletim sistem imajlarını ve uygulama yazılımlarını yükler. Bu modelde işletim sistemlerinden ve uygulama yazılımlarından bulut hizmeti alan sorumludur.

PaaS modelinde; bulut sağlayıcıları genellikle işletim sistemleri, programlama dili yürütme ortamları, veri tabanları ve web sunucularını içeren bilgi işleme platformlarını dağıtır. Uygulama geliştiricileri bulut platformunda kendi yazılım çözümlerini donanım ve yazılım katmanlarını yönetmesine gerek olmadan geliştirebilir ve çalıştırabilir.

SaaS modelinde, bulut sağlayıcıları bulutta uygulama yazılımlarını yükler ve işletir. Bulut kullanıcıları yazılıma erişir, uygulamanın üzerinde çalıştığı bulut altyapısı ve platformunu yönetmez. Böylece uygulamanın bulut kullanıcısının kendi bilgisayarında kurulu olmasına ve çalıştırılmasına gerek kalmaz. Bakım ve destek kolaylaşır. Değişen iş taleplerini karşılamak için görevlerin çoklu sanal makinelerde klonlanması ile esneklik sağlanır. Sanal makineler kümesi üzerinde yük dengeleyiciler ile işin dağıtılması bulut kullanıcısı tarafından fark edilmez.”

Siber Güvenlik ve KVKK’ya Uyumluluk Gündeme Damgasını Vurmaya Devam Edecek

Geçmişte ve günümüzde gündemi bir anda değiştiren güvenlik kaygılarının ve güvenlik önlemlerinin her zaman en önemli konular arasında yer aldığını belirten Patriot Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Vatansever sözlerine şu şekilde devam etti: “Siber korsanlara ek olarak yapay zekânın da özellikle otonom araçlar gibi otonom sistemler ve nesnelerin interneti için tehdit oluşturacağını ve can güvenliğimize kast edebileceğini belirtmek isterim. Google’ın global orta ve büyük ölçekteki şirketlerle yaptığı araştırmaya göre karar vericilerin yüzde 70’i 2029 yılına kadar bulut güvenlik işlemlerinin otomasyona bağlanacağını, karar vericilerin yüzde 72’i ise bulut üzerinde daha çok güvenlik uygulamaları beklediklerini ifade ediyor. Siber güvenliğin sağlanmasında ve kişisel verilerin korunmasında adeta bir komuta merkezi olan güvenlik bilgi ve olay yönetimi (SIEM) yazılımlarının çok kritik olduğunu vurgulamak isterim. Olası risklerin sürekli geliştirilmesi gereken korelasyonlarla minimum seviyelere getirilmesi sağlanmalı. Bu yaklaşım bulut bilişimde de kendini gösteriyor. Bulut yatırımlarına paralel olarak güvenlik yatırımları da artmaya devam ediyor. Forrester’a göre bulut odaklı güvenlik yatırımları 2021’de 3,5 milyar dolara ulaşacak.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’e Dijital Biz Dergisi olarak yaptığımız özel röportajda, kişisel verilerin dijital ortamlarda da korunabilmesi açısından siber güvenliğin önemini sorduk. Başkan Bilir günümüzde kişisel verilerin, teknolojik gelişmelere bağlı olarak dijital ortamlarda da barındırılabildiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu: ‘Gerek kamuda gerekse özel sektörde dijitalleşme sürecini göz önünde bulundurursak, dijital ortamlardaki veri işleme faaliyetlerinin gerçek ortama kıyasla daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple dijital ortamın niteliklerine göre geniş kapsamlı önlemlerin alınması gerekir. Bu hususta en önemli başlıklardan biri siber güvenlik. Dijital teknolojilerin yaygınlaşması ve sınırları aşabilen yapısı sebebiyle, siber saldırıların boyut değiştirmesine bağlı olarak veri güvenliğinin temin edilmesinde önemli bir kavram haline gelen siber güvenlik konusunda veri sorumlularının; gerekli teknik alt yapıyı kurması ve bunu yönetilebilir hale getirmesi önem arz ediyor. Siber tehditlerin her geçen gün nitelik kazanması siber güvenliğin, dolayısıyla da veri güvenliğinin sıradan yöntemlerle sağlanamayacağını ortaya koyuyor. Buna bağlı olarak siber saldırıların siber felaketlere dönüşmemesi adına nitelikli ve sürdürülebilir savunma politikaları oluşturulmalı. Dijital dünyada kişisel veri güvenliğini sağlayabilmenin yolu, siber güvenliğin tesis edilmesinden geçiyor.’”

Hibrit Bulut Kullanımı Artmaya Devam Edecek

Hibrit bulutun hem özel hem de genel bulutun tek bir mimaride kullanılmasını ifade ettiğini belirten Dijital Biz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şenol Vatansever, bu kavramlarla ilgili detayları paylaştı: “Şirketler özel bulut altyapılarını genelde hassas uygulamalar ve veriler için kullanırken, genel bulutu şu an için daha çok önem derecesi düşük görevler için kullanıyor. Altyapılarının bir kısmını bulut tabanlı sistemlerde bulunduran şirketler böylelikle ek esneklikler elde ediyor. RightScale’e göre, bin veya daha fazla çalışanı olan şirketlerin yüzde 81’inin çok platformlu bir stratejisi mevcut, 2024 yılına kadar bu sayının yüzde 90’ın üzerine çıkması bekleniyor. Koronavirüs ile beraber ön plana çıkan sağlık sektöründe de bulut kullanımı artacak. İrlanda merkezli Research and Markets’in ‘Sağlık Bakımında Bulut Bilişim – Küresel Pazar Görünümü’ raporuna göre küresel sağlık bakımında bulut bilişim piyasa hacminin 2027 yılına kadar 92,24 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.

2018 Yılı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Yatırım Engelleri Araştırmasına göre bürokrasi her on firmadan yaklaşık yedisinin yatırım kararını olumsuz olarak etkiledi. Bürokrasi, ıslah OSB’lerdeki firmaların yüzde 62,5’inin, ihtisas OSB’lerdeki firmaların yüzde 67,3’ünün, karma OSB’lerdeki firmaların ise yüzde 66,1’inin yatırım kararını olumsuz etkiledi. Ülkemizde bürokrasinin azaltılması eylem planı kapsamında e-devlet uygulamalarının kapsamının giderek genişlemesi ve resmi yazışmaların bulut (internet) üzerinden yapılması hem kamu tarafında hem de kullanıcı tarafında büyük avantajlar getirdi. Bu avantajlar uluslararası arenada ülke olarak skorlarımıza da olumlu yönde yansıdı. 2020 yılı Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan e-Devlet Gelişmişlik Endeksi’ne göre ülkemiz 93 ülke arasında, e-Katılım Endeksi’nde 23. Sıraya, Çevrim İçi Hizmet Endeksi’nde ise 22. sıraya yükseldi.”

 

Haberin devamı: https://www.dijitalbiz.com/otomotiv-firmasina-verilen-900-000-tllik-bulut-cezasi-bulut-trendleri-ve-kvkk-webinarinda-degerlendirildi/